JMV tager socialt ansvar

 Vi ønsker at gøre en forskel!

Hos JMV mener vi ikke, at samfundets indsats over for borgere med vanskeligheder i relation til arbejdsmarkedet bør løftes af den offentlige sektor alene.

 

Med både JMV Virksomhedscenter og Branchepakken gør vi en stor forskel for Gribskov Kommune, og det er vi stolte af.

 

JMV Virksomhedscenter

 

Vi arbejder tæt sammen med Gribskov Kommunes Jobcenter om arbejdsevneafklaring og virksomhedsaktivering af borgere.

 

Hos JMV kan vi have op til 14 praktikanter ad gangen, og vi har siden 2012 haft vores egen mentor ansat til at lede virksomhedscentret.

 

Virksomhedscentret er opstået med vores ønske om at gøre en forskel i lokalområdet.

 

Formålet er at skabe forløb, der bringer borgeren tættere på arbejdsmarkedet og dermed selvforsørgelse og vi stiller praktikpladser til rådighed for borgere, der enten skal have afklaret deres arbejdsevne, eller som skal aktiveres under en ledighedsperiode.

 

I midten ses Kamil som er blevet fuldtidsansat i JMV som en del af Branchepakken, og Bashar som er ansat på en IGU kontrakt. De er her i godt selskab med Caroline som er ansvarlig for Branchepakken, og Jan, stifter og indehaver af JMV.

 

Vi tager højde for den enkelte borgers udfordringer

 

Omkring 90 % af praktikanterne hos JMV er i afklaringsforløb.

 

Fælles for disse praktikaner er, at de har kroniske sygdomme eller andre udfordringer, der betyder, at deres arbejdsevne er markant nedsat.

 

Formålet med et forløb hos JMV er at hjælpe borgeren med at finde ud af, hvor meget de kan arbejde, og hvilke typer opgaver, de bedst kan udføre.

 

Det enkelte forløb er unikt og tager højde for borgerens udfordringer, støttebehov, ressourcer og kompetencer.

 

I forløbet eksperimenteres med arbejdstid, pauser, opgavetyper og skånehensyn, så borgeren får afprøvet sig selv bedst muligt.

 

Nogle praktikanter har fysiske udfordringer, der gør, at de har særlig brug for hvile.

 

Derfor har vi indrettet et afslapningsrum med musikanlæg, ergonomisk hvilestol samt massagestol. Her kan praktikanter – og øvrige ansatte – få en pause og lade op.

 

En del af vores praktikanter er kommet til Danmark som unge eller voksne, og for dem er sproget ofte en barriere, der kan gøre det svært at komme i gang på det danske arbejdsmarked.

 

Derfor kan undervisning i dansk kultur og sprog også indgå i den enkelte praktikaftale.

 

Mentor ordning

 

Mentorer og co-mentorer hos JMV kan desuden fungere som tolke på arbejdspladsen. Pt. tilbydes tolkning på bl.a. engelsk, fransk, aramæisk, arabisk, tyrkisk, kurdisk, polsk, rumænsk og serbisk.

 

Hos JMV har vi ansat en uddannet mentor, der leder virksomhedscentret, og som har den primære kontakt til praktikanter og Jobcentrets virksomhedskonsulenter.

 

Mentorens opgave er at sikre et progressivt og positivt forløb. Mentoren følger og guider praktikanterne i de daglige arbejdsrutiner - og hen imod de fastlagte mål og vilkår.

 

Mentorens funktion over for den enkelte praktikanten er individuel, ligesom praktikantens behov for støtte er unik.

 

De sidste 10 % af vores praktikanter er jobparate borgere som er i udviklende aktivering.

 

Her er borgeren hos JMV ApS efter aftale med Jobcentret. Praktikanten kan f.eks. være en borger, der har været ledig længe, og som derfor har brug for hjælp til at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet eller få ny motivation til den videre jobsøgning.

 

Praktikanterne hos JMV er typisk hos os i 13 uger.

 

I denne periode arbejder praktikanterne med at løse en lang række praktiske eller administrative opgaver, afhængigt af deres baggrund og umiddelbare funktionsniveau.

 

I forløbet lægger vi vægt på at kunne justere på arbejdsopgaverne og ikke mindst justere på timetal og indlagte pauser.

 

I nogle tilfælde arbejder praktikanterne sammen med virksomhedens øvrige ansatte, mens vi i andre tilfælde opfinder nye opgaver, skræddersyet den enkelte praktikant. Enten fordi praktikanten har særlige kompetencer, eller fordi praktikanten er for svag til at udføre de opgaver, vi normalt tilbyder.

 

Branchepakken

 

Branchepakken er et 13 uger langt opkvalificerings- og uddannelseskursus.

Det overordnede mål er at hjælpe jobparate og – på sigt – aktivitetsparate borgere tilbage på arbejdsmarkedet.

Branchepakken er både praktisk uddannelse og erfaring indenfor rengøringsbranchen. Dvs undervisning i emner som kemi, materialer, ergonomi og sikkerhed.

Fra venstre Solveig, Kamila og Michel som alle er fastansat i JMV efter et forløb igennem Branchepakken. 

Sociale kompetencer i højsædet

Men deltagerne bliver også trænet i sociale kompetencer i eksempelvis kommunikation, kundeservice, samarbejde, relationer, uskrevne regler på arbejdsmarkedet, jobsøgning, personlig gennemslagskraft og andre værdiskabende, sociale fag. 

 

Alle deltagere får god hjælp undervejs til at se egen værdi og få succesoplevelser i forhold til den enkeltes plads og berettigelse på arbejdsmarkedet.

Vores vigtigste fokuspunkter er værdi og selvtillid til selv at gøre en aktiv indsats for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Indtil videre har 9 borgere opnået at få et fast job hos JMV ApS efter dette forløb, dertil kommer de mange andre borgere der har fået jobs andre steder.

 

Vi tager socialt ansvar

 

”Vi har som virksomhed også et ansvar for, at borgerne får mulighed for at deltage i arbejdslivet.

 

Vi investerer mange ressourcer i praktikanter og vores virksomhedscenter, og vi tror på, at det betaler sig i længden.

 

Både for vores samfund og for den enkelte” fortæller Jan Seest Dam Mikkelsen, stifter og indehaver af JMV ApS, og fortsætter,

 

 

”Socialt ansvar er godt for samfundet og det er også godt for sammenholdet og selvfølelsen hos vores medarbejdere.

Vi gør en forskel, og vi er stolte af det. Vi oplever desuden også at kunne rekruttere nye medarbejdere gennem vores praktikker og øvrige tiltag, som f.eks. vores branchepakke, der udbydes i samarbejde med Jobcentret”, afslutter Jan.

 

Priser og nomineringer

 

JMV har desuden flere gange været nomineret til priser for arbejdet med at hjælpe borgere i arbejde.

 

2010, 2011, 2012 og 2013:

 

Nomineret til Gribskov Kommunes Lokal Beskæftigelsesråd (LBR) Virksomhedspris. Vi vandt i 2012 prisen for at vise socialt ansvar, rummelighed og engagement i samfundet.

 

2014:

 

Vandt Jobcenter Gribskovs Afklaringskonsulenternes Ærespris.

 

Begrundelsen var vores ekstraordinært store og dedikerede indsats, ”hvor JMV gennem mange år har hjulpet mange af Gribskov Kommunes borgere i arbejde, fleksjob, og ikke mindst på favnende og empatisk vis har skabt en oase, hvor mange borgere er hjulpet gennem deres arbejdsevne afklaring.”

 

2014 og 2016:

 

Indstillet til hædersprisen CSR People Prize. En landsdækkende pris, der uddeles til virksomheder, der udviser socialt ansvar over for medarbejdere eller lokalsamfund.